Joomla Blog Template by Web Tutorials

Bytovka cukrovar, Sládkovičovo

Kategória: Portfólio Uverejnené: streda, 18. september 2013 Napísal: ivett

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Obec: Sládkovičovo
Názov stavby: Bytový dom
Počet bytov: 50
Skladba bytov:

  • Počet jednoizbových bytov: 12
  • Počet dvojizbových bytov: 24 (z toho 4 bezbariérové na 1.NP)
  • Počet trojizbových bytov: 11
  • Počet štvorizbových bytov: 3

Podlažnosť: 4 + 1

Počet parkovacích miest na teréne: 60

LOKALITA 

Riešený objekt sa nachádza v areáli bývalého cukrovaru juhovýchodne od mesta Sládkovičova, v pomerne tesnej blízkosti jeho centra. Navrhovaná sekciová bytová budova je situovaná v zóne B areálu cukrovaru.

DISPOZIČNO – PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE 

Bytový dom slúži na trvalé ubytovanie členov rodiny a na ich čiastočnú sebarealizáciu. Navrhovaný sekciový bytový dom sa skladá z dvoch sekcií z ktorých každá obsahuje 25 bytových jednotiek ( spolu 50). Bytový dom má 4 podlažia a jedno ustupujúce. Má 12 rôzne veľkých bytov.

Jednoizbové byty sú vhodné pre single žijúcich jedincov, poprípade pre skromnejšie single žijúce páry, môžu byť vhodné i ako prenajímateľné byty pre ľudí pracujúcich v neďalekej Bratislave. Dvojizbové byty sú vhodné pre single žijúce páry, buď ako štartovacie byty pre mladých alebo ako byty pre bezdetné páry. Pre rodiny s deťmi sú k dispozícií trojizbové a štvorizbové byty. Ktoré majú výhodnú orientáciu na svetové strany a možnosť dobrého priečneho prevetrania celého bytu, vzhľadom na to, že ich dispozícia je navrhovaná naprieč celej šírke objektu. 

V prízemnom podlaží je situovaná bytová vybavenosť ako kočikáreň, skladový priestor pre každý byt, kotolňa, klubovňa a 6 bytov s predzáhradkami. Z toho sú 4 byty navrhnuté bezbariérovo pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 2 dvojizbové byty.

KONŠTRUKČNO – TYPOLOGICKÁ ČASŤ 

Zakladanie: na základových pásoch

Zvislé nosné konštrukcie: podľa požiadaviek investora

  •  murovaný priečny stenový systém
  •  oceľobetónový monolitický stenový systém
  •  kombinovaný skeletový a murovaný systém

Vodorovné nosné konštrukcie:monolitické oceľobetónové dosky
Deliace steny medzi bytmi: monolitické oceľobetóne steny hr. 200mm + zvuková izolácia 50 mm
Vnútorné nenosné priečky: presné tvárnice z ponuky YTONG 75mm, 100mm, 125mm
Obvodová konštrukcia: výplňové murivo z tehál POROTHERM 380 mm s tepelnou izoláciou hr. 80 mm, resp. podľa požiadaviek investora

 

Návštevy: 7009