Joomla Blog Template by Web Tutorials

Experimentálne divadlo SPHERE, Bratislava

Kategória: Portfólio Uverejnené: streda, 18. september 2013 Napísal: ivett

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby: Experimentálne divadlo SPHERE
Miesto stavby: Námestie slobody, Bratislava

LOKALITA

Experimentom projektu je už len samotné umiestnenie divadla, ktoré som navrhla na miesto dnes už nefunkčnej a neúčelovej fontány. Je síce v rozpore s územným plánom navrhovať do tohto priestoru divadlo, napriek tomu chcem poukázať a zároveň položiť otázku na zamyslenie sa, či znesie tento priestor i nejakú budovu. 
Uvažujem v projekte s podzemnými garážami s počtom parkovacích miest 670 v prvej etape, v druhej etape plus 500 (možnosť prehodnotenia počtu a zvýšenia počtu podlaží).

IDEOVÉ RIEŠENIE:

Hlavnou myšlienkou návrhu bolo prilákať čo najviac ľudí do priestoru námestia. I preto som zvolila miesto môjho projektu práve jeho stred. Vzhľadom na centrickú kompozíciu námestia som navrhovala do tohto priestoru rovnako centrický a čistý tvar – polguľu, (resp. guľu ). Plášť kupoly je zo skla ktorého časti môžu meniť priehľadnosť, a tým dovoľujú okoloidúcim ľuďom nazrieť dnu a vidieť časť scény. Táto technológia má fungovať ako reklama na film (vidíme len ústrižky z filmu, z divadelného predstavenia). Konštrukcia kupoly sa bude môcť otvoriť a podlaha javiska a hľadiska zdvihnúť na terén, čo umožní konať divadelné predstavenia aj na teréne a naplno tak využívať priestory námestia pre verejnosť.

Mnohofunkčnosť priestoru: priestor budovy bude využívaný i ako priestor výstavný, priamo vo foyer je disponibilný priestor na umiestnenie rôznych výstavných exemplárov, od plastiky, obrazov, nábytku až po skulpturálne predmety. Po odstránení hľadiskovej i javiskovej časti dostaneme voľný, veľkorysý priestor priamo pod monumentálnou kupolou ktorý môže byť prispôsobený a využitý na rôzne akcie – napr. diskotéka, beánia, plesy a iné.

Atmosféru divadelných i iných podujatí bude umocňovať svetelná technika nainštalovaná v oceľových skružiach v kupole. Tieto svetlá môžu meniť intenzitu, smer svetelného lúča, jeho rozptyl i miesto vyžarovania (pohybujúce sa po oceľových skružiach).

DISPOZIČNO – PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Divadlo je navrhované pre maximálny počet divákov 400. Pôdorys je schematický delený na tri časti: 1 - samotný priestor javiska a hľadiska, 2 - priestory pre divákov, 3 – priestory pre hercov. Divadlo má tri podzemné podlažia. V prvom a druhom podzemnom podlaží sú umiestnené priestory javiska, hľadiska a všetky ostatné technologické, hygienické, administratívne, komerčné a iné priestory. Tretie podzemné podlažia je navrhované pre umiestnenie všetkých technologický priestorov potrebných na prevádzku divadla a prevádzku podzemných garáži, to sú: vzduchotechnika, vykurovanie.

Návštevy: 4769