Joomla Blog Template by Web Tutorials

Fitnes centrum Dúbravka, Bratislava

Kategória: Portfólio Uverejnené: streda, 18. september 2013 Napísal: ivett

Lokalita

Riešené územie sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Dúbravka a je určené Harmincovou ulicou a obslužnou komunikáciou vedúcou pozdĺž dúbravskej pekárne k futbalovému štadiónu ŠKP Dúbravka. Parcely sú v územnom pláne Bratislavy navrhované pre vyššiu občiansku vybavenosť a pre šport a rekreáciu. Pozemok je možné napojiť na existujúcu infraštruktúru.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Fitness centrum Dúbravka slúži pre šport, oddych, rekreáciu a voľnočasové aktivity. Je prispôsobené všetkým vekovým kategóriám. Dôraz sa kládol aj na bezbariérový prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a pre osoby na vozíku. Fitness centrum má dve podlažia.

Na prízemí nájdeme vstupnú halu s informátorom, s posedením, s detským kútikom, predajné priestory, hygienické zariadenia, šatne, kanceláriu majiteľa, relaxačné priestory ako sauna, masáže, oddychovú zónu s ochladzovacími bazénmi. Pre aktívnejších návštevníkov je tu k dispozícii aerobiková miestnosť a dva squashové kurty. Návštevníci oddychovej zóny, aerobikovej miestnosti ako aj squashových kurtov majú možnosť sa osviežiť pri barovom pulte. Na prízemí sa nachádzajú aj technické priestory (priestory TZB a VZT).

Druhé podlažie je prístupné cez schodisko nachádzajúce sa vo vstupnej hale. V zrkadle schodiska je výťah. Na druhom podlaží návštevníci nájdu centrálnu fit zónu so silovými a kardio strojmi. Taktiež tu nechýba miestnosť pre fanúšikov spinningu, ktorá je od centrálnej fit zóny oddelená posuvnými stenami. V centre fit zóny je situovaný barový pult s osviežujúcimi nápojmi.

Konštrukčno-typologická časť

Zakladanie:                                               na základových pásoch s pätkách

Zvislé nosné konštrukcie:                          kombinácia oceľových stĺpov a monolitických oceľobetónových stien

Vodorovné konštrukcie:                           monolitické oceľo-betónové dosky

Vnútorné nenosné priečky:                       presné tvárnice YTONG hr. 150 mm

Návštevy: 7180