Joomla Blog Template by Web Tutorials

Obnova pamiatok - Panenská 26, Bratislava

Kategória: Portfólio Uverejnené: streda, 18. september 2013 Napísal: ivett

Identifikačné údaje stavby

  • Obec: Bratislava
  • Adresa a číslo domu: Panenská 26
  • Názov pamiatky: meštiacky dom
  • Súčasné využitie: nájomné byty, stolárska dielňa
  • Budúce využitie: detské výtvarné dielne

 
Odôvodnenie stavby
Vzhľadom na dobrú polohu objektu Panenská č.26 v centre mesta Bratislava, na dobré napojenia na mestskú hromadnú dopravu a vzhľadom na funkcie okolitých budov (základné, jazykové školy, stredné školy) sme sa rozhodli využiť tento objekt pre tvorivé práce detí, pre ich kreatívne vyplnenie voľného času, rozvíjanie talentu, zručností a motoriky prostredníctvom detských výtvarných dielni.

Situácia
Objekt č. 26 na Panenskej ulici je situovaný po južnej strane radovej zástavby domov, na začiatku bloku, ktorý je vymedzený ulicami Lýcejnou a Šmeralovou. Hmota objektu pokračuje do hĺbky parcely. Hlavná vstupná fasáda je orientovaná do Panenskej ulice, bočná do ulice Lýcejnej.

Dispozícia a budúce využitie priestorov

Objekt je dvojpodlažný, so štvorkrídlovou dispozíciou okolo malého obdĺžnikového dvora, ktorý navrhujeme zastrešiť pultovou sklenenou strechou s oceľovými nosníkmi. V zadnej časti po ľavej strane parcely je k hlavnej hmote objektu pripojené jednotraktové prízemné krídlo, ktorého priestory budú využité ako kaviareň, zázemie pre zamestnancov, sklady a hygienické priestory pre zákazníkov kaviarne. Predná časť objektu zaberá celú šírku parcely. Objekt je podpivničený iba v severozápadnej časti objektu v smere do ulice dvoma priestormi, zaklenutými valenou klenbou. Suterén je využiteľný ako skladové priestory a je prístupný z prejazdu. Osovo situovaný vstup do objektu vedie do klenutého prejazdu. Po ľavej strane prejazdu je situované točité schodisko, ktoré umožňuje sprístupnenie druhého podlažia.
Zaklenuté sú iba priestory suterénu a prízemia. Prízemie je v našom návrhu využité ako pracovné dielne pre deti od 6 do 10 rokov. Okrem pracovných dielni a im prislúchajúcim pomocným priestorom sa tu
nachádza čakáreň pre rodičov, šatne, hygienické zariadenia a kabinet s kuchynkou pre vyučujúcich pedagógov. Na poschodí, resp. 2. nadzemnom podlaží sú dielne pre deti od 11 do 15 rokov, sklady dielni, hygienické zariadenia, sekretariát, miestnosti pre riaditeľa a pedagógov, denná miestnosť a zasadacia miestnosť. Podkroví sa nachádzajú technické priestory (plynová kotolňa).

Návštevy: 4329